De waarde van creatie

Negen vertegenwoordigers van de creatieve industrie aan het woord


De creatieve industrie is divers. Van design tot architectuur, van muziek tot mode. Maar naast verschillen zijn er overeenkomsten. De creatieve industrie heeft flexibele denkkracht. De creatieve industrie is gewend om over domeinen heen samen te werken. De creatieve industrie denkt buiten gebaande paden. Allemaal kenmerken die belangrijk zijn om antwoorden te zoeken op de grote vraagstukken die op de wereld afkomen.

Negen vertegenwoordigers van de creatieve industrie brengen in gesprek met Leonieke Daalder van Fast Moving Targets hun wereld onder woorden. Wat is de creatieve industrie? Wat is de waarde van creatie? Wat kan de rest van de maatschappij aan de creatieve industrie hebben? We beginnen bij het begin ...

Wat is de creatieve industrie?

“De creatieve industrie omvat alle ondernemers en ondernemingen die middels hun creativiteit onze maatschappij verrijken. Met ideeën, ontwerpen, producten en ervaringen.” (Pauline van Dongen. Ontwerper. Gespecialiseerd in draagbare technologie)

“De creatieve industrie is net zo’n lastig label als het midden- en kleinbedrijf: er zit van alles en nog wat in.” (Kees Dorst. Professor of Design aan de University of Technology in Sydney)

“De creatieve industrie is een invloedrijkere industrie dan we beseffen. We hebben veel invloed op het leven als we dingen maken.” (Nynke Tromp. Assistent Professor Social Design & Behaviour Change, TU Delft. Eerder: sociaal ontwerper)

“De creatieve industrie kijkt op een andere manier naar de opgaven van morgen en kan daarvoor nu al dingen bedenken en maken waarmee we die toekomstige wereld aan kunnen.” (Henk Ovink.Speciaal gezant International Water Affairs. Eerder: senior adviseur voor Secretary of HUD Shaun Donovan, Chair of the Hurricane Sandy Rebuilding Task Force)

Wat kenmerkt de creatieve industrie?

“We maken allemaal dingen en dat is ook hetgeen wat ons bindt.” (Ronald Lewerissa. Ronald Lewerissa is directeur en mede-oprichter van Flex Development/the INNOVATION LAB. Het bedrijf is gespecialiseerd in verpakkingen.)

“Er zit aan de creatieve industrie een mentaliteit vast. Niet zoeken naar veiligheid, maar met risico’s omgaan in processen waarvan je niet weet wat er uit gaat komen.” (Kees Dorst. Professor of Design aan de University of Technology in Sydney)

“Eigengereidheid. Zelf dingen op zetten. Kleinschaligheid.” (Jacob van Rijs. Architect. Eén van de drie oprichters van MVRDV)

Hoe gaat het met de Nederlandse creatieve industrie?

“Op domeinen zoals games, mode, design en architectuur zijn we internationaal top.” (Paul Hekkert. Professor industrial design aan de TU Delft)

“Nederlandse ontwerpers en ingenieurs zijn bijvoorbeeld supergoed als het gaat om vraagstukken van de toekomst rondom verstedelijking en waterveiligheid.” (Henk Ovink, Speciaal gezant International Water Affairs. Eerder: senior adviseur voor Secretary of HUD Shaun Donovan, Chair of the Hurricane Sandy Rebuilding Task Force)

“We hebben een bloeiperiode met Dutch Design gehad, maar je moet niet denken dat het daarmee zo blijft. je moet ervan uit gaan dat je altijd vooruitstrevend moet blijven en door moet gaan.” (Jacob van Rijs. Architect. Eén van de drie oprichters van MVRDV)

EEN WAARDE VAN CREATIE: 'The power to connect'

“Om doorbraken te bedenken en bewerkstelligen probeer ik verbindingen te leggen tussen werelden als overheid, kennis en samenleving.” (Henk Ovink. Speciaal gezant International Water Affairs. Eerder: senior adviseur voor Secretary of HUD Shaun Donovan, Chair of the Hurricane Sandy Rebuilding Task Force)

“Als ontwerper, createur of kunstenaar moet je zorgen dat jouw manifestatie, jouw idee, jouw voorstel resoneert met de mensen waarvoor je het doet.” (Nynke Tromp. Assistent Professor Social Design & Behaviour Change, TU Delft. Eerder: sociaal ontwerper)

“We praten teveel over ontwerpers, architecten en gamers. Voor de wereld van morgen moeten we juist over de grenzen van domeinen en disciplines heen kijken.” (Paul Hekkert. Professor industrial design aan de TU Delft)

EEN WAARDE VAN CREATIE: 'The power to imagine'

“Ontwerpers en creatieven moeten de kracht hebben om vergezichten te schetsen en toekomstscenario’s te bedenken.” (Ronald Lewerissa. Ronald Lewerissa is directeur en mede-oprichter van Flex Development/the INNOVATION LAB. Het bedrijf is gespecialiseerd in verpakkingen.)

“Door niet aan de realiteit te relateren kom je vaak op verrassende ideeën. Die zijn niet altijd concreet, maar zetten wel tot denken en discussie aan.” (Pauline van Dongen. Ontwerper. Gespecialiseerd in draagbare technologie)

“De power to imagine is cruciaal.” (Henk Ovink. Speciaal gezant International Water Affairs. Eerder: senior adviseur voor Secretary of HUD Shaun Donovan, Chair of the Hurricane Sandy Rebuilding Task Force)

EEN WAARDE VAN CREATIE: 'The power to generate value'

“De creatieve industrie gaat voorbij aan alleen maar leveren van functionaliteit. Het geeft je de mogelijkheid als mens met de wereld om te gaan.” (Caroline Hummels. Professor Design and Theory for Transformative Qualities at the department of Industrial Design, TU Eindhoven. Ontwerper.)

“Als je iets kunt doen voor een tijdelijke stad, een festival, dan kun je dat dus ook transporteren naar de werkelijke wereld. Of het nou gaat om energie, water, voedsel, safety, of crowd control.” (Tom Engbers. Managing Director at Open-House)

“In de koppeling tussen de buitenwereld en de binnenwereld zit de kracht van de creatieve industrie.” (Jacob Rijs. Architect. Eén van de drie oprichters van MVRDV)

“Er wordt steeds meer een beroep gedaan op mensen uit de creatieve industrie om mee te denken over de toekomst van de samenleving. Die dialoog is belangrijk.” (Kees Dorst. Professor of Design aan de University of Technology in Sydney)

Hoe maak je waarde hard?

“Het feit dat iets niet direct meetbaar is, maakt nog niet dat het niet belangrijk is.” (Kees Dorst. Professor of Design aan de University of Technology in Sydney)

“Tegenwoordig hebben we technologie waarmee we prachtige, dynamische visualisaties maken. Dus we moeten het zoeken in de complexiteit en niet in de simpelheid van een Excel sheet.” (Caroline Hummels. Professor Design and Theory for Transformative Qualities at the department of Industrial Design, TU Eindhoven. Ontwerper.)

“Innovatie is eng, want we weten niet wat er uit gaat komen, maar we kunnen in een proces wel momenten inbouwen waarop we ideeën toetsen.” (Nynke Tromp. Assistent Professor Social Design & Behaviour Change, TU Delft. Eerder: sociaal ontwerper)

Wat kan de maatschappij aan de creatieve industrie hebben?

“We gaan naar een transformatie economie met sociale uitdagingen waarbij dimensies van de creatieve industrie centraal staan. Zoals samenwerken op basis van respect, openheid en vertrouwen.” (Caroline Hummels. Professor Design and Theory for Transformative Qualities at the department of Industrial Design, TU Eindhoven. Ontwerper.)

“Het gaat niet alleen over ideeën, producten en resultaten, maar ook over op een bijzondere manier mensen en partijen verbinden en processen leiden.” (Henk Ovink. Speciaal gezant International Water Affairs. Eerder: senior adviseur voor Secretary of HUD Shaun Donovan, Chair of the Hurricane Sandy Rebuilding Task Force)

“Hoe ga je met risico om? Ben je bereid om te experimenteren? Een creatieve of artistieke mentaliteit is nodig.” (Kees Dorst. Professor of Design aan de University of Technology in Sydney)

Wat kan de creatieve industrie bijdragen aan innovatie?

“Het is schrikbarend hoe weinig innovatief en hoe weinig radicaal vernieuwend de politiek denkt. De creatieve industrie is daar wel goed in.” (Nynke Tromp, Assistent Professor Social Design & Behaviour Change.TU Delft. Eerder: sociaal ontwerper)

“Op andere manieren lopen bedrijven vast. Ze denken in de creatieve industrie haakjes te zien om hen verder te helpen. ” (Ronald Lewerissa. Ronald Lewerissa is directeur en mede-oprichter van Flex Development/the INNOVATION LAB. Het bedrijf is gespecialiseerd in verpakkingen.)

“Je moet niet je kaarten te dicht bij jezelf houden, dan gaat innovatie niet werken. Wij proberen het met name in samenwerking te zoeken.“ (Tom Engbers. Managing Director at Open-House)

Wat zijn de bedreigingen en uitdagingen voor de creatieve industrie?

“Het is jammer als een ontwerper of innovator te snel wordt afgerekend door korte termijn denken. Dat geldt in de politiek, maar ook in het ontwerpen.” (Paul Hekkert. Professor industrial design aan de TU Delft)

“Je moet een substantieel deel van je tijd niet inplannen, anders heb je geen tijd voor die spontane gedachtes die binnenkomen.” (Caroline Hummels. Professor Design and Theory for Transformative Qualities at the department of Industrial Design, TU Eindhoven. Ontwerper.)

“Als je goed wilt innoveren, moet je risico’s durven nemen. Daar moet je een buffer voor hebben, daar moet je de middelen voor hebben.” (Nynke Tromp. Assistent Professor Social Design & Behaviour Change, TU Delft. Eerder: sociaal ontwerper)