Cyberpesten bij je kind (deel 3)

Mijn kind was getuige van cyberpesten
Wat kan je als ouder doen?

John's zoon Tyler (12 jaar) zag hoe een klasgenoot gepest werd in een online computerspel

John: “Mijn zoon Tyler speelt regelmatig een online computerspel, samen met andere jongens uit zijn klas. In dat spel kunnen ze met elkaar chatten en praten via een hoofdtelefoon. 

Op een avond kwam Tyler lijkbleek van achter zijn computer vandaan. Ik vroeg hem wat er scheelde. 

Hij vertelde dat Brahim de hele tijd werd uitgescholden door de andere jongens. Tyler wilde Brahim helpen, maar vroeg aan mij hoe hij dat moest doen. Ik zei tegen Tyler dat hij moest opletten om Brahim te gaan verdedigen. Dan zouden ze hém misschien gaan pesten. Ik zei dat hij best op school eens met Brahim zou gaan praten. Wat er verder is gebeurd, weet ik niet. Misschien moet ik toch eens aan Tyler vragen hoe het nu met Brahim gaat.”

Professor Heidi Vandebosch, expert cyberpesten: “Tieners die getuige zijn van cyberpesten, kunnen een belangrijke rol spelen. Als ze blijven toekijken zonder iets te doen, dan zal het cyberpesten vaak niet stoppen of zal het zelfs erger worden. Daarom is het belangrijk dat tieners slachtoffers van cyberpesten gaan steunen. Ouders hebben de belangrijke taak om hun kinderen dit aan te leren. Sommige ouders, zoals John, zijn bang dat hun kind zelf gepest zal worden, als het slachtoffers van pesten verdedigt. Je kunt je kind aanraden om andere tieners te zoeken en samen het slachtoffer te verdedigen, want samen sta je sterker dan alleen. Let er wel op: agressief reageren tegen de pestkop is nooit een goed idee. Als tieners het slachtoffer niet openlijk durven verdedigen, dan kunnen ze het slachtoffer ook steunen zonder dat anderen het zien. Ze kunnen het slachtoffer troosten, goede raad geven, of het cyberpesten gaan melden aan een volwassene (bijvoorbeeld op school).”

Professor Bart Soenens, expert opvoedingsstijlen en co-auteur van het boek “Vitamines voor Groei”: “Eens polsen bij je kind hoe het gaat met het slachtoffer is een goed idee. Zo toon je als ouder betrokkenheid bij cyberpesten. Daardoor zal je kind je in de toekomst sneller in vertrouwen gaan nemen bij pesten of cyberpesten.”

Eva zag dat een vriendin van haar dochter Lise (14 jaar) werd uitgescholden op Facebook

Eva: “Mijn dochter Lise vertelde me dat de leerlingen van haar school een nerd-pagina hadden gemaakt op Facebook. Op deze pagina plaatsten ze foto’s van de nerds van de school en scholden ze hen uit. Ik ben de pagina zelf gaan opzoeken op Facebook. Ik zag dat Kylie, een vriendin van mijn dochter, op deze pagina stond.

Ik vond het erg voor Kylie, maar ze ziet er inderdaad wel uit als een nerd, met haar rare kleren en zo. 

Ze is een gemakkelijk slachtoffer voor pestkoppen. Lise vroeg me om hulp. Maar wat kan ik daar nu aan doen? Ik stuurde een e-mail naar de directie van de school. Zij moeten er maar voor zorgen dat de pagina verwijderd wordt. Het gaat ten slotte om hun leerlingen.”

Professor Heidi Vandebosch, expert cyberpesten: “Mensen zoeken vaak excuses om niet tussen te komen bij pesten of cyberpesten. Ze denken: “Het slachtoffer heeft het zelf gezocht,” of “Pesten is normaal”. Eva geeft dus het slechte voorbeeld aan haar dochter, door te zeggen dat Kylie het zelf gezocht heeft. Het is belangrijk dat ouders het signaal geven dat pesten nooit OK is, wat het slachtoffer ook doet.”

Gie Deboutte, voorzitter van het Vlaams netwerk “Kies Kleur Tegen Pesten”: “Bij deze “nerdpagina” zien we hoe stevig groepsdruk kan werken. Het lijkt alsof alle leerlingen van de school deze pagina goedkeuren. Daardoor vinden tieners als Lise het moeilijk om op te komen voor het slachtoffer. Eva kan Lisa aanmoedigen om het slachtoffer te troosten op een vertrouwelijke manier, vb. als ze alleen zijn op school. Lisa zou ook andere leerlingen kunnen zoeken die de pagina niet OK vinden. Uit onderzoek blijkt immers dat 60 tot 80 % van de tieners cyberpesten niet OK vindt. Samen sta je sterker en is het gemakkelijker om het cyberpesten aan te pakken.”

Dr. Christel Peeters, kinder- en jeugdpsychiater: “Als ouder kan je niet zomaar alle verantwoordelijkheid doorschuiven naar de school. Alle volwassenen (ouders, school, CLB en leerlingbegeleiding,...) dragen samen verantwoordelijkheid om pesten en cyberpesten aan te pakken. Volg dus best mee op of het cyberpesten is opgelost. Je kan aan je kind en aan de school vragen om je op de hoogte te houden.”

Professor Michel Walrave, expert online privacy: “Op sociale netwerksites, zoals Facebook, kan je aangeven dat een bericht of pagina ingaat tegen de gebruikersregels. Iedereen kan dit doen, dus Eva ook. Hoe meer mensen dit doen, hoe groter de kans kan zijn dat de beheerder van de website cyberpestberichten of –pagina’s gaat verwijderen.”

Commissaris Didier Demelin, expert jeugdcriminaliteit: “Niet alleen de pestkoppen en hun ouders, maar ook de school is verantwoordelijk als deze nerd-pagina blijft bestaan. In principe zouden ze burgerlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld door de slachtoffers van de nerd-pagina.”