Uchafbwyntiau'r Wythnos - Highlights of the Week

Lluniau sy'n dweud ein stori
The pictures that tell our story 

Roedd dwy ferch 8 mlwydd oed yn cymryd rôl flaengar gyda stondin Stonewall.

Two 8 year old girls played a prominent role with the Stonewall stall. 

Mwynhaodd Filip ddysgu'r ukelele a gohebu am y digwyddaid.

Filip enjoyed learning the ukelele and covering the event.

Yn dilyn ymryson y beirdd, esboniodd yr unig fenyw gymerodd ran am yr hwyl mae hi'n ei gael yn barddoni 'da'r llanciau.

After ymryson y beirdd (poetry improvisation), the only woman that took part told me about the fun she had in the competition with the lads. 


#Cwnymaes 

Wnaeth enillydd tlws y cerddor, Osian Williams, gyfweliad byw gyda ni ar ein stondin. Roedd yn brofiad gwych i Katie gyfweld â Osian gan ei fod hefyd yn brif ganwr y band Candelas.

The winner of the musician's trophy, Osian Williams, did a live broadcast interview with us on our stand. It was a fantastic experience for Katie to interview Osian as he is also the lead singer of the Candelas band.

Dathlu'r Telyn tair rhes
Celebrating the triple harps 

Helpodd #SassyMali a ffrindiau gyda'r gwaith, yn casglu ffrîbîs y maes!

#SassyMali and friends helped out with the work, collecting freebies!
 

Caethon ni lawer o hwyl yn darganfod "o le chi'n dod".

We had plenty of fun discovering "where you came from".

Aled Rheon

Roedd #WheresAmanda yn jôc arhosodd 'da ni trwy'r wythnos

#WheresAmanda was a running joke of the week

The tera