Læring gjennom lek

Hvordan kan små plastdokker, lekebiler og et modellbord gjøre industrivernet ditt bedre?