Slik gikk tariffavtalen i Joe & The Juice i vasken

Gutta på juicebarene til Joe & The Juice har det gøy på jobben. Men de fikk nok av dårlig lønn og null i overtidsbetaling.

AV: YNGVIL MORTENSEN

Joe & The Juice er kanskje landets hippeste kafékjede. Den ansetter nær utelukkende unge menn godt under 30 år «som passer inn i profilen deres», ifølge en tidligere ansatt. Men også de hippe vil ha skikkelig lønn for arbeidet. De har også regninger som skal betales.

De skjønte hvor elendig den kule kjeden lønnet dem for å presse juice. De fikk langt under det som er avtalt med arbeidsgiverne i NHO Reiseliv og Fellesforbundet i tariffavtalen «Riksavtalen». Den hadde de ikke krav på for de var ikke medlemmer i fagforeningen. Det er de ikke alene om. Bare rundt 20 prosent av ansatte i kafeer og restauranter er med i en fagforening, ifølge Fafo. Til sammenligning er over 50 prosent av den totale norske arbeidsstyrken fagorganisert.

De jobber fulltid, men kan ikke leve av lønna

De fleste tjente mellom 125-135 kroner i timen, og det var ingen overtidsbetaling, eller tillegg på søndager eller kvelder. Heller ikke på 1. mai og 17. mai fikk de mer betalt enn vanlig timelønn. I motsetning til veldig mange andre unge i bransjen, valgte de å prøve å gjøre noe med det.

–Da jeg begynte i kjeden ble jeg sjokkert over lønna og syns det var rart at ingen av de ansatte var fagorganisert, sa en av de ansatte FriFagbevegelse snakket med. Han vil ikke ha navnet sitt på trykk.

En annen var mildt sagt irritert over at han ikke hadde fått feriepengene sine i tide før ferien. «Det hadde vært bra å være med i en fagforening. Jeg vet at det fungerer. Vi vil få mer betalt da,» sa han.

LOs sommerpatrulje på byen i fjor sommer fikk høre om de misfornøyde gutta, de fleste mellom 18-23 år, og kom innom. De tipset Fellesforbundets avdeling 10 som organiserer servitører og folk i andre yrkesgrupper som jobber i restauranter, kafeer, hoteller og kantiner. De er blant de aller lavest lønte i Norge.

• Sjekk snittlønna i over 100 yrker

Så begynte ballen å rulle. En av de ansatte som rekrutterte mange nye medlemmer ble tillitsvalgt.

«Anders» var et av de nye medlemmene. Han sier han meldte seg inn i LO for å få bedre arbeidsvilkår spesielt når det kom til kvelder, helger og overtid. Heller ikke han ønsker å stå fram med sitt egentlige navn. Sjefen der han jobber vet ikke at han organiserte seg. Det var «litt hemmelig», sier han. Det var noe man ikke snakket høyt om og han hadde inntrykk av at det var noe som ville bli slått ned på. Det var ikke innafor å gå «imot» Joe & The Juice, og kreve noe de ikke ønsket. Det var tydelig at de ikke ville at vi skulle gå til noen andre i alle fall, sier «Anders».

Fra august 2015 meldte etter hvert 45 ansatte i kjeden seg inn i Fellesforbundet. De var da langt flere enn 10 prosent av arbeidstakerne i bedriften innenfor tariffområdet. Forbundet mente derfor at tiden var kommet for å kreve tariffavtale.

Oddrun reddet pensjonen på 14 minutter

Organisasjonsarbeider Svein Frode Pettersbakken i Fellesforbundets avdeling 10 var med da Fellesforbundet begynte den lange veien mot tariffavtale i Joe & The Juice. FOTO: SISSEL RASMUSSEN.

I oktober 2015 sendte Fellesforbundet kravet om tariffavtale til ledelsen i Joe & The Juice. Kjeden hadde da ett felles organisasjonsnummer for alle juicebarene. Det endret seg.

–De svarte at hver kafé hadde hvert sitt organisasjonsnummer. Plutselig var det flere organisasjonsnumre og mange flere ansatte, sa organisasjonsarbeider Svein Frode Pettersbakken i Fellesforbundets avdeling 10. Han mente de gjorde det fordi de ikke ville ha tariffavtale. Det var ikke første gang forbundet opplevde at arbeidsgivere gjorde nettopp det.

De jobbet i industrien i 40 år uten å få AFP. Nå må de på sosialen

Det kompliserte prosessen. Fellesforbundet sendte nytt krav i midten av november i fjor. Denne gangen for elleve Joe & The Juice-barer i Oslo og Akershus. I brevet ba forbundet om et møte med representanter for bedriften, 2. desember. Planen var å få ledelsen til å signere tariffavtalen. Men bedriftsledelsen møtte ikke opp, ifølge Pettersbakken.

Fellesforbundet hadde da for lengst begynt å planlegge for at kjeden ikke ville gå med på Riksavtalen, nemlig streik. Det begynte de med før de sendte det første kravet.

Før jul sendte Fellesforbundet brev til Riksmekleren om at bedriften ikke hadde gått med på tariffavtale. Forbundet ba om mekling. Fellesforbundet fikk svar fra Joe-ledelsen om at de var villige til samtaler. Det skulle ha skjedd i et møte i februar i år, men så kom melding om at de ikke kunne komme likevel. 

De kom til et annet møte, men ingen av dem som møtte hadde forhandlingsrett.

Fellesforbundet kaller det trenering fra bedriftens side.

Rebellen fant ro som vekter

Ukene gikk etter jul uten at noe særlig skjedde før i februar-mars da en sjef fra hovedkontoret i Danmark kom på besøk for å snakke med de ansatte.

–Han sa de på hovedkontoret i Danmark visste at vi fikk så lite, forteller «Anders». Det skulle de endre på. Da de fikk lønnsslippen, så de helt andre tall enn før. «Anders» gikk fra 125 til 148 kroner i timen. Han tror «absolutt ikke» det hadde skjedd hvis ikke Fellesforbundet hadde krevd tariffavtale.

–Joe-ledelsen ble stressa av at vi ikke var fornøyd med lønna vår. Det var derfor sjefen fra Danmark kom for å prate med oss. Kravet fra Fellesforbundet satte i gang en kjede av prosesser, mener «Anders».

Men fortsatt uteble tillegg for jobbing på kvelder, i helger, eller betaling for overtidsarbeid.

Han som var tillitsvalgt sluttet i kjeden. Han fikk ny jobb et annet sted. Flere av gutta meldte seg ut.

–De gidder ikke mer, sa organisasjonsarbeider Svein Frode Pettersbakken i Fellesforbundet til FriFagbevegelse i februar i år.

–De syns det tar så lang tid. Det skjønner jeg godt, men det er synd. Men flere har meldt seg inn også, sa han.

I april møttes Fellesforbundet og Joe & The Juice. I møtet kom det fram at Joe & The Juice ville at de ansatte i Norge skulle omfattes av tariffavtalen kjeden har med det danske fagforbundet 3F.

«Da får dere bare trekke dere ut av Norge. Dere opererer med så lave lønninger at det blir konkurransevridende,» sa Svein Frode Pettersbakken til Joe-ledelsen i møtet.

– Den avtalen er særdeles dårlig, sa Pettersbakken om 3F-avtalen til FriFagbevegelse etter møtet.

3F var på sin side veldig fornøyd med avtalen, ifølge det danske nyhetsbyrået Ritzau. Det var også ledelsen i Joe & The Juice. 

Medlemmene var skuffet igjen. En gruppe medlemmer var klare for streik, selv om de fortsatt trodde det ville løse seg uten. Noen av medlemmene tok jobben med å gå rundt til de ulike juicebarene for å samle inn underskrifter. Det opplevde de som ganske guffent for det måtte gjøres i hemmelighet.

Rundt 30 medlemmer signerte på at de var villige til å gå til streik.

Fra 24. april streiket tusener av Fellesforbundets medlemmer i flere hundre bedrifter landet rundt for lokal forhandlingsrett og høyere tillegg til lavtlønte i Riksavtalen. FOTO: HÅVARD SÆBØ.

Så stoppet tariffprosessen i Joe & The Juice opp. Denne gangen var det ikke trenering fra bedriftsledelsen, men Fellesforbundet som var grunnen. 

Fra 24. april streiket tusener av Fellesforbundets medlemmer i flere hundre bedrifter landet rundt for lokal forhandlingsrett og høyere tillegg til lavtlønte i nettopp Riksavtalen. I flere uker streiket de og Svein Frode Pettersbakken var en av de sentrale tillitsvalgte som sto på for medlemmene. 

Fellesforbundet vant fram med kravene. Det viktigste var at de fikk rett til å forhandle lokalt. Det kan styrke de lokale fagforeningene og bidra til at flere organiserer seg.

Joe & The Juice nektet fortsatt å inngå tariffavtalen, så rett etter at streiken var slutt, i månedsskiftet april/mai, sendte forbundet kravet om tariffavtale til Riksmekleren. (Hadde juice-kjeden vært medlem i NHO, kunne forbundet krevd tariffavtale via NHO, journ.anm.). 

I mai 2016 var 46 Joe-ansatte medlemmer i Fellesforbundet.

Etter streiken kom sommerferien og gjorde at det tok enda lengre tid. Meklingsdato ble satt til 5. september.

Tariffavtale eller streik? En av de to forventet Fellesforbundet at utfallet ville bli av meklingen. Det ble ingen av delene.

De var for få. Bare sju medlemmer var igjen. Noen hadde sluttet i bedriften, andre hadde fortsatt å jobbe der, men meldt seg ut. Forbundet trengte 50 medlemmer i kjeden. Sju medlemmer har ingen kampkraft i bedriften som hadde ekspandert gjennom året og telte over 200 ansatte. Siden de var så få ble meklingen avlyst. 

De ansatte var skuffet igjen. Og drittlei.

Ansatte i Joe & The Juice mener de kan takke Fellesforbundet for at de nå har fått bedre lønn.  FOTO: TRI NGUYEN DINH.

«Anders» mener det er mye Fellesforbundets feil at det var så få medlemmer igjen. Han og andre ansatte sier forbundet i begynnelsen oppdaterte dem cirka en gang i måneden på epost om det som skjedde i prosessen. Etter det ble det ganske stille. Når de kontaktet forbundet, fikk de enten ikke svar eller de opplevde at det tok veldig lang tid. I april/mai fikk de vite fra forbundet at det skulle være mekling hos Riksmekleren. Men de fikk ikke vite når det skulle være. Ikke før etterpå. Da det var avlyst.

Fellesforbundets avdeling 10 sier de «helt sikkert» kunne gjort noe annerledes for å holde på medlemmene og rekruttere flere . De sier de holdt «talspersonen/tillitsvalgte løpende orientert under hele prosessen. Tore Skjelstadaune, avdelingsleder i avdeling 10, sier det har vært «en meget langdryg prosess». «Det tok godt over ett år fra vi startet til det siste meklingsmøtet skulle avholdes. Når det går så lang tid mister medlemmene tålmodigheten. Det har jeg har full forståelse for».

Noen uker etter at tariffprosessen gikk i tusen knas, fikk de ansatte beskjed fra ledelsen om at lønna økte igjen. Fra 125 kroner i timen da de startet, vil «Anders» og mange andre ansatte få en timelønn på 155 kroner – 2 kroner over minstesatsen i Riksavtalen.

«Anders» prøver å melde seg ut av Fellesforbundet. De sier til ham at det ikke er «så lurt å gjøre». Hvis alle melder seg ut, blir det ingen tariffavtaler. Regninger for medlemskontingent fortsetter å komme. Men han lar være å betale. Han har jo meldt fra om at han vil ut. Han fortsetter i jobben hos Joe & The Juice, og vil jobbe seg oppover i systemet. Han liker jobben og det unge miljøet der «alle er gode venner».

Det ble ingen tariffavtale. De får fortsatt ikke tilleggene som ville gitt en mye høyere lønn og mange andre rettigheter.

– Jeg har bare godtatt at det er sånn det er, sier «Anders».

FriFagbevegelse har fulgt Fellesforbundets arbeid med å få tariffavtale i kjeden siden november i fjor.

Joe & The Juice-ledelsen ville endre på Riksavtalen

Direktøren for Joe & The Juice i Norge, Johnathon Fraser, mener de har et rettferdig lønnsnivå.

–Hvordan reagerte ledelsen i Joe & The Juice da dere fikk kravet om tariffavtale?

–Fordi vi har tariffavtaler i andre markeder var ikke dette ny grunn for oss. Vi har et godt forhold til fagforeninger i andre land og var villige til å forhandle i god tro, svarer Fraser.

–Hvorfor nektet Joe & The Juice å inngå tariffavtalen (Riksavtalen) med Fellesforbundet?

–Vi var forberedt på å inngå en avtale med Fellesforbundet. Vi la fram våre forslag til forhandlinger, men så ingen mulighet til å forhandle om små endringer som vi har i våre andre lands avtaler.

–Er dere klar over at i Norge er en tariffavtale en kollektiv avtale som ikke kan forhandles om utenom tariff-forhandlingene mellom partene i arbeidslivet, og at Fellesforbundet ikke kan forhandle med en enkeltstående bedrift om endringer i Riksavtalen?

–Fordi vi ikke er medlem i NHO foreslo Fellesforbundet at vi inngår en «hengeavtale» for uorganiserte bedrifter. En slik avtale mellom en enkeltstående bedrift og fagforeningen må forhandles om en gang i året mellom avtalepartene, Joe & The Juice og Fellesforbundet i vårt tilfelle.

(Fraser insisterer på at en enkeltstående bedrift kan forhandle om betingelsene i Riksavtalen med Fellesforbundet. Dette er feil, journ.anm.)

–Joe & The Juice økte lønningene etter å ha fått kravet om tariffavtale. Skjedde det på grunn av kravet?

–Vi tilpasser konsekvent våre ulike lønnsnivåer i tråd med markedsanalyser for å komme fram til et konkurransedyktig, men rettferdig nivå for våre ansatte.

–Hvorfor betaler ikke Joe & The Juice tillegg for overtid, helger, kvelder, helligdager og røde dager som 1. mai og 17. mai?

–Vi tilbyr en lønnspakke som er relevant og skreddersydd for vårt arbeidsmiljø. Pakken består av ulike lønnsnivåer og tillegg og flere frynsegoder.

(Fra ansatte får vi opplyst at de får tillegg, men kun etter klokka 15, journ. anm.)

–Hvordan reagerte dere på at meklingen hos Riksmekleren ble avlyst?

–Vi var forberedt på meklingen og ventet på møtet i god tro. Vi vet ikke hvorfor det ble avlyst.

–Hva syns Joe & The Juice om at de ansatte blir med i en fagforening?

–Ansatte kan bli med i enhver organisasjon de ønsker, vi har ingen mening om hvilken de velger.

LO godkjenner 800 nye tariffavtaler i året

Knut Bodding som leder forhandlings- og HMS-avdelingen i LO, sier det som oftest går greit å få opprettet en ny tariffavtale.

Bodding ønsker ikke å kommentere tariffprosessen i Joe & The Juice, som han ikke kjenner til. På generelt grunnlag sier han om hvorfor det kan ta tid, og gå rett på dunken, med enkelte arbeidsgivere.

– Når det tar lang tid med enkelte arbeidsgivere er det fordi forbundene ønsker å prøve det gode først. Forbundene vil ikke begynne tarifforholdet med en konflikt. Tariffprosessene vi har går som oftest greit. LO godkjenner 800 nye tariffavtaler i året. Det blir problemer som dette med kanskje 3-5 tariffprosesser, sier Bodding.

– Bedrifter som ikke ønsker å være del av det organiserte arbeidslivet og ikke vil inngå tariffavtaler bruker gjerne metoder som dette: Deler opp bedriften i ulike organisasjonsnumre, hyrer advokater spesialisert på fagforeningsknusing, hevder at kravene er uriktig skrevet, og trenerer, sier han.

– Det er ikke uvanlig i servicebransjen at bedriftene er veldig motvillige til å tegne tariffavtale. Vi hører ofte om at folk får personlige lønnstillegg for å melde seg ut av LO. Heldigvis så går det greit i de fleste tilfellene.