Norges eldste

Folkets Hus på Spjærøy drives på dugnad og frivillig innsats.

TEKST:   Martin Guttormsen Slørdal og Odd Arne Olafsen

BILDER: Martin Guttormsen Slørdal

Altmuligmannen. På Spjærøy i Hvaler kommune står Arnfinn Vikerheim, altmuligmann, ildsjel og styreleder i Norges første og eldste Folkets Hus. Han feier gårdsplassen og føler at han jobber litt mot tiden, selv om utleieinntektene gjør at økonomien akkurat går rundt. At huset lever avhenger av frivillig innsats. Vikerheim har noen timer på samvittigheten.

Behov for et eget hus. På Hvaler ble det på 1890-tallet funnet godt fjell som var egnet til produksjon og eksport av gatestein til Europa og Sør-Amerika. Svenske steinhuggere inntok arbeidsplassene for å tjene til det daglige brødet. Men steinrederene var ikke lette å ha med å gjøre, og arbeiderne gikk ut i streik. De fikk behov for et eget hus hvor de kan samles i kampen mot grådige arbeidsgivere. I 1898 sto huset klart. Spjærøy var et ganske religiøst samfunn da Folkets Hus ble bygd. Det fortelles at steinhuggerne fleipet med at de var med på å reise "Den røde kyrkan". Huset ble brukt til faglig og politisk arbeid, men også kultur og folkeopplysning. I tillegg til å være fest- og møtelokale for bygdas befolkning ble huset fra 1910 brukt av avholdsforeningen Verdandi. Huset har også vært knyttet til Folkebiblioteket, hornorkesteret og en teatergruppe. 

– Jeg synes det burde vært mulig å få litt statlig støtte til vedlikehold av huset. Dette huset har en stor historisk verdi og det er brukt til ulike arrangementer som bryllup og konfirmasjoner. I dag får vi ingenting i statlig støtte, og alt avhenger av dugnadsinnsatsen til folk. Og dugnadsånden er ikke lenger hva den en gang var, mener Vikerheim.

– Huset er i dag avhengig av ildsjeler. Arnfinn Vikerheim

Bak scenen finnes mange flotte faner som er godt tatt vare på.

Nødrop. Vikerheim har skrevet et brev på vegne av styret i huset. Eller et «nødrop» som det står i brevet. Det blir sendt til AP-medlemmer på Hvaler med spørsmål om de vil bidra med penger til vedlikehold av huset. «Vi er takknemlige for alle beløp», heter det. – Huset er i dag avhengig av ildsjeler. Jeg frykter for husets framtid med tanke på generasjonen som kommer etter meg, sier han.


Pusset 144 ruter. Ekteparet Anne Lise og Rolf Person sto for den daglige driften av huset da LO-Aktuelt var på besøk i 2007. Den gang var dugnadsinnsatsen fortsatt på topp, ifølge Anne Lise Person. – Dugnadsinnsats kan være mangelvare mange steder, men her går det bra. Da vi skulle pusse samtlige 144 ruter på vinduene for en tid tilbake, var det nesten bare menn som stilte opp, fortalte Person. Da huset sto ferdig restaurert til 100-årsjubileet ble det anslått av det var lagt ned 1400 dugnadstimer. – Det er veldig lett å føle et eierskap til huset vårt. Sånn blir det bare, sa Anne Lise Person. 

Folkets Hus Spjærøy ble besøkt av LO Media i 2007 og 2013.Se flere Folkets Hus på FriFagbevegelse.no