- ANDØYA FLYSTASJON ER JO ANDØYA!

TEKST/VIDEO: Line Scheistrøen
FOTO: Sissel M. Rasmussen

Ansatte i Myrulla barnehage på Andenes er kampklare. Med friske kommentarer og latter samler de fleste seg ute på dumpa. De viser gjerne fram de nyinnkjøpte røde T-skjortene med budskap som ikke kan misforstås: Æ E AND VÆRING og «Bevar Andøya flystasjon».- Vi er en gjeng engasjerte ansatte. Alle kjenner vi noen som jobber på flystasjonen. Noen av oss flyttet hit fordi vår bedre halvdel fikk jobb på stasjonen. Vi har også barn her med foreldre som jobber på stasjonen, sier styrer Hilde Karlsen. Hun mener en nedleggelse av stasjonen vil få konsekvenser for drifta av barnehagen.

- Vil du se bannerne også? Ja, for det er klart vi stilte med bannere!

Regjeringen vil legge 
ned basen på Andøya, og flytte 
flyene til Evenes.

Slo ring om

Det var tirsdag 21. juni. Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) var på et, ifølge andværingene, alt for kort besøk på Andøya flystasjon. I løpet av en kort briefing fortalte ministeren hva som la i langtidsplanen for forsvarssektoren:

Regjeringen foreslår å kjøpe nye maritime patruljefly. Basen på Andøya legges ned, og flyene flyttes til Evenes.

På flystasjonen sto plutselig rundt 300 arbeidsplasser i fare for å forsvinne. Indirekte snakkes det om at 1 av 5 innbyggere kan bli berørt på øya med totalt 5000 innbyggere.

Da de ansatte, riktig antrukket i blått og grønt, kom ut av stasjonen etter å ha lyttet til ministeren, ble de møtt av rundt halvparten av innbyggerne på Andøy. 2500 innbyggere dannet en flere kilometer lang menneskelig rekke som forsvarsministeren måtte kjøre langs da hun dro.

Folkeaksjonen «Bevar Andøya flystasjon» var i gang.

Ansvar i nord

Orion-flyet tar av. Om bord er 10 personer med en lang arbeidsdag foran seg. De er ikke tilbake igjen før langt ut på ettermiddagen. Hvor de skal og hva de ser får ikke besøkende vite. Det er militære hemmeligheter.

- Det er et problem at så få faktisk vet hva vi holder på med, sier Dag Jørgensen. Han har bakketjeneste denne dagen. Når han er om bord i flyet, er han maskinist. Jørgensen begynte ved stasjonen i 1985.

Det norske Luftforsvaret har seks maritime overvåkingsfly. Alle stasjonert i 333 skvadron på Andøya flystasjon. Flyene er utstyrt med avansert overvåkningssystemer for å rekognosere, lokalisere og angripe undervannsbåter. Flytypen egner seg godt i sør- og redningsoperasjoner.

- Her har vi vært, og her – og her!

Dag Jørgensen peker på steder i nord og i sør på verdenskartet. Pekefingeren stopper på Svalbard, i Barentshavet og Russland.

Etterretning fra nordområdene er etterspurt. Orion samler inn en stor del av informasjonen NATO har behov for og overvåker russisk aktivitet.

- Vi har mer enn nok å gjøre, men mange vil vi skal fly mer, forteller Jørgensen. Han mener de burde hatt flere fly, vært flere ansatte og hatt enda flere timer i lufta.

- Nordmenn er litt naive. Vi som er i lufta nesten daglig ser det tydelige behovet for overvåking og etterretning ikke minst i Barentshavet. Men, mens nabolandene våre ruster opp så skal vi redusere og sentralisere. Vi har jobbet i mange år med omstilling og har vært best i klassen. Når flystasjonen er blitt kompakt og billig i drift, ja da skal vi legges ned og flyttes. Det virker meningsløst, sier Jørgensen.

Puben neste?

Han er Bleikindianer. Det er hva de kalles, innbyggerne på Bleik, tettstedet et-par mil unna Andenes. Hvorfor det er slik, hører til en annen historie, men hva som også er tilfelle er at Bleik huser mange av dem som jobber på flystasjonen. Få av dem – om noen? - har tenkt å flytte derifra. Få – om noen? – vil pendle til Evenes.

-For de på stasjonen som allerede pendler, for eksempel fra Sør-Norge og til Andøya, så spiller det ingen rolle om de pendler hit eller til Evenes. Noen syns til og med det vil bli enklere å pendle hvis stasjonen flyttes til Evenes. Men for oss som bor her stiller det seg annerledes. Hvis flystasjonen blir nedlagt så pensjonerer jeg meg, sier Jørgensen.

Han blir på Bleik. Jobbe kan han gjøre på puben som han allerede driver på fritida.

Hus blir hytte i fjæra?

I forslaget om å legge ned flystasjonen på Andøya så ligger det kortene at ansatte på Andøya skal flytte eller pendle. Det skal sikre kontinuitet og ikke minst kompetansen.

Erfaringer fra tidligere statlige og forsvars-flyttinger er at få flytter frivillig.

Morten Sørlundsengen, nestleder i Norsk Offisersforbund avdeling Andøya, er blant dem som ikke vil forlate øya. Han tok over barndomshjemmet på Bleik i fjor. Her er kona og to barn godt etablert. Et tredje barn er på vei. De har brukt penger på å pusse opp hjemmet.

- Vi snakker ikke om så mye annet, for en nedleggelse vil gå ut over hele samfunnet. Det som gjør oss mest forbanna er at forslaget er bygd på bare løgn. Analysene og tallene det opereres med når det for eksempel gjelder boligpriser og støy-bilde er bare tull. Det lyser av bestillingsverk, sier Sørlundsengen og legger til at skulle det nå bli nedleggelse så vil boligprisene falle og «huset vårt vil ha verdi som bare ei hytte i fjæra».

Etter at ministeren la fra forslaget til langtidsplan er det fra flere hold påpekt og avdekket regnefeil i analysene som ligger til grunn for å legge ned flystasjonen.

 - Ikke hyllevare

Sørlundsengen jobber på FLO Base Andøya, hvor militært og sivilt ansatte jobber side om side. De er NOF'ere og Fellesforbundets medlemmer. Her fikses alt som måtte trengs på flyene og på stasjonen. Det er ikke noe de har lært på skolen, men kompetanse de har opparbeidet seg gjennom års med erfaring.


- Vi står i fare for å miste kritisk kompetanse. Det er ikke hyllevare det vi snakker om. Det tar seks til åtte år med opplæring før du egentlig kan det du bør kunne, sier Finn-Allan Westfjord. Han har jobbet på stasjonen siden 1987, og har også mange år bak seg som tillitsvalgt i Fellesforbundet. I dag er han medlem i klubben og er leder av Fellesforbundets avdeling i Nordre Nordland og Sør-Troms.

- Det er ikke første gangen at noen har forsøkt å legge oss ned. Dette har vi holdt på med i 20 år. At vi klarer å holde motet oppe, er helt utrolig. Ingen lokalsamfunn har vært utsatt for slike påkjenninger opp igjennom årene, mener Westfjord.

Tilbake til det sivile

Allerede har ungdommer på Andøya, som har sett for seg en framtid på stasjonen, begynt å snakke om å ta andre utdanningsvalg.

- Jeg omskolerer meg hvis flystasjonen forsvinner, sier Geir Atle Johansen. Han jobber på brannstasjonen og plasstillitsvalgt for Norsk Tjenestemannslag. Selv om brannstasjonen også er til for den sivile luftfarten, så vil en nedleggelse av flystasjonen ramme dem.

- Vi vet fortsatt lite, men det er klart at behovet for beredskap vil bli mye mindre. Det er usikkert hvor mange det vil være behov for her. For min del er det uaktuelt å flytte, sier Johansen. Da han begynte i 2012 kom han fra en jobb i det sivile. Han vurderer å søke seg tilbake dit.

- Jeg liker ikke det jeg ser av prosesser i Forsvaret, eller mangel på prosesser. Det er ikke sånn det skal være, sier Johansen.

Det er langt til Oslo

På pauserommet på brannstasjonen sitter kollegaer og ser på TV. I nær sagt hvert et rom på stasjonen der det er en skjerm så vises overføringen fra Stortinget. I Oslo er det høring i Utenriks- og forsvarskomiteen om langtidsplanen. På Andøya flystasjonen bruker ansatte pauser til å se på og lytte til det som blir sagt.

- LO og forbundene klarte seg bra. De har tatt et klart standpunkt og argumenterte veldig godt for det, kommenteres det.

LO ønsker seg en delt løsning mellom Evenes og Andøya, der Andøya kan være base for maritim overvåkingsfly og beredskapsbase for jagerfly.


I lobbyen på et av Andenes hoteller er det også fullt av folk. Noen er grønnkledde, men de fleste er innbyggere på Andøya og engasjert i folkeaksjonen for å bevare flystasjonen på Andøya. De følger også direkteoverføringen fra komiteen og venter spent på hvordan øyas representanter vil klare seg. Knappe 20 minutter får de til rådighet i komiteen. Hver og en har bare et par minutters taletid.

- De var flinke og ikke minst samkjørte. De argumenterte på sak og det er viktig. Ikke minst Odd Roger gjorde det bra! Stortingsrepresentantene må sitte igjen med mange spørsmål, mener tilhørerne.

- Det er feil!

Odd Roger Enoksen, tidligere stortingsrepresentant, minister, men også tidligere varaordfører i Andøy kommune, er i dag sjef for Andøya Space Center. Her ligger også Andøya Test Center (ATC), som er et anerkjent skytefelt i internasjonal sammenheng. Tidligere brukte det norske forsvaret store summer på å reise til andre kanter av verden for å utføre skarpskyting og våpentesting. Det samme gjaldt mange av Norges allierte i NATO. Nå kommer de til Andøya.

Mens Enoksen blir igjen i Oslo etter høringen, visstnok for å snakke varmt om å bevare flystasjonen, flyr Enoksens kollega og direktør for ATC, Gunnar Jan Olsen, hjem til Andøya samme kveld. Olsen tar imot besøk på senteret, forteller og viser stolt fram eksempler fra alliertes nylige besøk på øya.

- Det vi har her er
 helt unikt i verden.

Direktør for ATC, Gunnar Jan Olsen.


– Samarbeidet mellom flystasjonen og vårt senter på Andøya, gjør at NATO setter tydelige fotavtrykk på Andøya, sier han og understreker at det er helheten som er viktig.

- Vi har en moderne flystasjon, en havn og et svært avansert testsenter – og alt ligger i nærheten av hverandre. Det er helt unikt i verden. Det er viktig at vi har en operativ flystasjon, ellers kan det bli nærmest umulig å ta imot våre kunder, sier Olsen.

I analysen som ligger til grunn for forsvarsministerens forslag om å legge ned flystasjonen, har forholdet til ATC fått liten oppmerksomhet.

- Det skrives til og med at vi mener det ikke får noen konsekvenser. Det er feil! Det har vi aldri sagt og heller ikke ment, sier Olsen.

Stoler ikke på staten

Og her ligger kjernen til opprøret på øya. Ingen opplever at de har blitt hørt. Det er også avdekket flere feil i tallene som regjeringen har lagt fram i forbindelse med forslaget om å legge ned flystasjonen.

- Jeg får masse telefoner og folk på døra som forteller at de frykter for arbeidsplassene. De føler de blir ofret på et feilaktig grunnlag. Vi må kunne stille krav til at ting er presist. Men denne gangen virker det på meg som om en del ikke bryr seg om at tallene er feil, bare de får det som de vil. Det går bare ikke an, sier ordfører Jonni H Solsvik (H). Han har vært ordfører i Andøy siden 1999.

- Andøy har vært vertskap for Forsvaret i mange år. Vi har vært igjennom flere omstillingsprosesser og selv om beslutningene tidligere har vært smertefulle så har vi hatt forståelse for endringene. Forsvarets ansatte har stilt seg lojalt bak dem og også vi som politikere har skjønt at det har vært til det beste for Norge og landets forsvarsevne. Men sånn er det ikke denne gangen, sier han. 

Solsvik understreker at for kommunen er ikke dette en kamp mellom Evenes og Andøy, men en kamp for å sikre Norge og NATO den beste løsning, økonomisk og for sikkerheten.

- Det er et demokratisk problem når en kommune får framlagt en analyse av staten som vi ikke kan stole på.

Andenes.

- Derfor går vi inn for en delt løsning mellom Evenes og Andøya, sier han.

Solsvik vil ikke snakke mer om lokaliseringsdebatten, men han vil snakke om demokrati.

- Det er et demokratisk problem når en kommune får framlagt en analyse av staten som vi ikke kan stole på. Tverrpolitisk bør vi være enige om at slik kan vi ikke ha det, sier ordføreren.

Kommunen har sett seg nødt til å bestille en egen rapport om flystasjonen og om konsekvensene av en nedleggelse.

- Jeg kjenner på det hver eneste dag. Det plager meg at kommunen må bruke penger og tid på dette. Jeg vil bruke ressursene våre på barnehager, skoler og eldreomsorg, sier han.

Oppgjør med ukultur

Når Orion-flyene er vel på bakken igjen og personalet de-briefet, skrifter Stein-Håkon Eilertsen til sivilt, tar fram telefonen, sjekker e-post og leser mange hyggelig tilbakemeldinger på et innlegg han har på trykk i Klassekampen.

Eilertsen er ikke nådig i kritikken av forsvarsledelsen og regjeringen. I leserinnlegget som har tittelen «Stortingspolitikere – ikke la dere lure» tar han et oppgjør med det han mener er uriktige påstander og aktører han mener driver med uærlig og skittent spill.

Har trua

Han er yrkesmilitær luftoperatør og har ifølge han selv vært tillitsvalgt «i hele sitt liv». Det er 140-145 NOF-medlemmer på flystasjonen.

- Jeg er opptatt av at vi skal være redelige og ærlige. Når jeg opplever at det ikke er sånn, så blir jeg forbanna og jeg er ikke redd for å si ifra. Det er ikke alle som liker det jeg skriver og sier, men jeg opplever uansett at jeg blir respektert, sier han.

De fleste på øya, også Eilertsen, tror at Andøya flystasjon blir et viktig kort i forhandlingene når de politiske partiene er i gang med behandlingen av langtidsplanen. De tror og håper på forlik og at flystasjonen berger. Eilertsen mener det er viktig å holde trykket på saken oppe.

- Engasjementet er helt fantastisk. Samholdet på øya har aldri vært bedre. Jeg får masse energi av det, sier Eilertsen.

Ikke nok t-skjorter

Det er et uttrykk som heter «Stor i kjeften, snar å spring», men Kenneth Pettersen løp ikke fra ansvaret. Pettersen, ungdomsarbeider på i kommunen i arbeidstida og leder i Norsk Folkehjelp på Andøya på fritida, er en av primusmotorene i folkeaksjonen. Siden 21. juni har han kun hatt en oppgave og det med et klart mål: Å jobbe for at politikerne må forstå at det, ifølge han, er galskap å legge ned flystasjonen.

· Andøy kommune,
· Vesterålen i Nordland · Kommunesenteret er Andenes 
· 5000 innbyggere

Leder av "Bevar Andøya aksjonen": Kenneth Pettersen.


Kenneth Pettersen er alltid på vei. På det meste har han kjørt fem ganger til og fra hjemstedet på Dverberg og til Andenes i løpet av en dag. Nå kommer han hjemmefra der han har pakket t-skjorter, samtidig som han har snakket med folk i telefonen.

På sportsbutikken på Andenes tas Pettersen vel imot, ikke minst er de glade for esken med T-skjorter. De ansatte forteller om lange ventelister på folk som ønsker T-skjorter. De røde t-skjortene «Æ E ANDVÆRING» bestilles fra fjernt og nært.

- Alt som kan hjelpe på for å beholde flystasjonen er bra, sier Preben Olsen, eier av butikken. I tillegg til at de selger T-skjortene, så støtter butikken folkeaksjonen økonomisk og har kjøpt T-skjorter til de ansatte.

- Det vil få store konsekvenser for oss hvis flystasjonen legges ned. Forsvarets ansatte og familier, samt Forsvaret, er våre kunder. Vi har ikke merket noe så langt, men vi følger spesielt godt med på økonomien for tida, sier Olsen.

Når vi vinner…

Facebookgruppa «Bevar Andøya flystasjonen» har over 13 000 medlemmer og flere tusen har skrevet under oppropet om å bevare flystasjonen. Da det ble alt for stille i riksmediene, så gikk andøyværinger i og utenfor Andøy og folk som sympatiserer med dem, sammen og spleiset på 10 helsides annonser i VG. Her har de vært opptatt av å formidle fakta, fordi de mener det er det beste for saken.

«Ikke bry deg om 5000 andværinger» var tittelen på en av annonsene der det ble understreket at debatten ikke bør handle om hva som er viktig for Andøy-samfunnet, men «hva som er best for Norge, for NATO og for sikkerheten på sjø og land i nordområdene».

- Vi vet at politikere «spiser» aviser til frokost. De må ha sett annonsene, kommenteres det på et kveldsmøte der folkeaksjonens folk møter tillitsvalgte på flystasjonen og LO'ere fra Vesterålen.

På dagsordenen står planlegging av en storstilt markering den den 28. september. Ideen er å få blant andre LO-leder Gerd Kristiansen og samtlige partiledere til å besøke flystasjonen og Andøy.

- LO-lederen bør absolutt kjenne sin besøkelsestid. Hun er riktignok fra Harstad, men denne gangen må hun stå på flystasjonen og snakke for de ansatte og Andøya-samfunnet, sier Stein-Håkon Eilertsen.

Når – og ikke hvis – de vinner fram – så har de forresten nok en invitasjon på gang:

- Da blir det dans – på flystripa! 
Dere kommer vel?

Forsvarsministeren avviser kritikken fra Andøy-samfunnet

Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide mener valget av Evenes er den beste løsningen.

– Jeg har full forståelse for at forslaget om å legge ned Andøya flystasjon skaper følelser hos de som blir berørt. Vi mener at vi har gjennomført en åpen og ryddig prosess, og har på alle mulige måter søkt å forklare hvorfor vi mener at den operativt beste løsningen er å samle F35 og maritime patruljefly på én beskyttet base: Evenes. I langtidsplanen er de fem alternativene vi har vurdert, grundig beskrevet. I tillegg ligger alt av relevant informasjon på departementets nettsider. Jeg besøkte selv Andøya fire dager etter fremleggelsen av langtidsplanen, og inviterte umiddelbart ordføreren og de han ville ta med seg til å komme til departementet for å stille alle spørsmål de ønsket. Vi har ikke registrert at det er flere spørsmål som ikke er besvart, selv om dette er en påstand som gjentas, men at svarene er andre enn de man ønsket, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) til LO-Aktuelt. 


– Utfordringen er at følelsene rundt dette er så sterke at det er vanskelig å få de involverte til å forholde seg til fakta i saken. Vi opplever stadig at regjeringens motiver mistenkeliggjøres, og at det snakkes om bestillingsverk og løgn. Det er det overhodet ikke grunnlag for. Det fremste argumentet fra Andøya synes å være at det går så bra i dag at det ikke er grunn til å endre på noe. Vi skal operere dagens P-3 fra Andøya så lenge flyene opereres, vurdert til rundt 2022-23. Men vi skal samtidig bygge en basestruktur for fremtiden, og i dagens sikkerhetspolitiske situasjon og med dagens trusselbilde kan vi ikke lenger bygge baser som bare kan opereres i fredstid. Dette var til en viss grad akseptabelt under andre sikkerhetspolitiske rammebetingelser, men det er ikke akseptabelt i dag, sier ministeren. 

– Det er svært ressurskrevende å beskytte en base, både økonomisk og teknologisk. Vi må derfor samle virksomheten på færre steder, og vi må se på effekten som beskyttelsen har også for andre viktige baser og installasjoner, og for evnen til mottak av alliert støtte. Forsvarssjefen og regjeringen har etter grundige vurderinger kommet til at den nye basen for maritime overvåkingsfly og nye kampfly skal legges til Evenes. Dette er den beste løsningen for forsvaret av Norge. At dette er vanskelig for Andøy-samfunnet å akseptere har jeg forståelse for, men jeg har lite forståelse for måten argumentene nå fremmes på, sier Eriksen Søreide.


· Andøya flystasjon
· Ligger på Andenes sammen med Andøya lufthavn
· Etablert i 1956
· Stasjon for Luftforsvarets seks P-3 Orion overvåkningsfly
· Nær 300 ansatte

· Langtidsplan for forsvarssektoren 
· Presentert av regjeringen 17. juni.
· Forsvaret får 165 milliarder kroner mer i de neste 20 årene.
· Kutter baser for 10 milliarder kroner, blant annet Andøya, Harstad, Kjeller og Kjevik.
· Stortinget behandler langtidsplanen i november.