Spillet om langtidsplanen

En kommentar av Aslak BondeLangtidsplanen blir bedre enn det lå an til i vinter, takket være effektivt påvirkningsarbeid. Fra hvem?

I skrivende stund er ikke regjeringens forslag til langtidsplan for Forsvaret presentert, men så mye er kjent at det kan fastslås at planen blir mer ambisiøs og kostbar enn det lå an til for et halvt år siden. Flyktningskrisen så den gangen ut til å koste flere titalls milliarder kroner hvert år, mens oljeinntektene så ut til å bli halvert.

Ine Eriksen Søreide fikk klar beskjed fra Erna Solberg og Siv Jensen om at hun ikke kunne øke forsvarsbudsjettet slik både hun og regjeringen hadde planlagt. Forsvarsministeren fikk også en klar melding om at hun ikke kunne følge opp anbefalingene fra forsvarssjefen om en økning på 175 milliarder kroner over en 20 års periode.

Siden den gang har tiden jobbet for Eriksen Søreide, eller for å si det mer korrekt: Noen har sørget for at tiden har kommet Forsvaret til gode. Det har vært drevet et påvirkningsarbeid som er tatt rett ut av lærebøkene

Først bestemte Eriksen Søreide seg for å utsette den sedvanlige tidsfristen for å sende planen til Stortinget. Det førte til at landsmøtene i de to regjeringspartiene kunne få en reell innflytelse på planen.

Neste steg var å sørge for at Høyres og Fremskrittspartiets landsmøtedelegater skapte det nødvendige trykket på statsministeren og finansministeren. Det skjedde ved at forsvarsvenner i alle fylkeslag ble mobilisert for å få sine fylker til å gjøre økt satsing på Forsvaret til hovedsak på landsmøtene. Et effektivt virkemiddel var å mobilisere alle venner av HV, de som vet at spissing av forsvarssatsingen går utover dem.

Tredje steg var å lekke til pressen. Den lørdagen Høyre hadde landsmøte, kunne Dagens Næringsliv (DN) fortelle at Eriksen Søreide var overkjørt i regjeringen. Tittelen var «Forsvar på sparebluss». Neste lekkasje i DN var mer detaljert og antagelig enda mer effektiv. Torsdagen før Frps landsmøte sto det på hele første- siden at 1500 jobber og ni baser skulle legges ned.

Effekten var god. Folkene rundt Siv Jensen og Erna Solberg klarte å hindre landsmøtene i å vedta det de egentlig ønsket, nemlig at Nato-målet om to prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP) skal nåes innen 2024, men de to partilederne kom ikke unna formuleringer som i ettertid har tvunget dem til å satse mer på forsvar enn de egentlig hadde tenkt.

Så vellykket har påvirkningskampanjen vært at det er synd at regissøren ikke kan høste æren. Tenk om det skulle være forsvarsministeren selv som har trukket i trådene, som påvirkningsagent mot egen regjering.

Følg dekningen vår av langtidsplanen her: