– Savner flere fra Forsvaret

Oberstløytnant Tormod Heier vil ha mer åpenhet 
og debatt om etterretning i nord. 

Av Torbjørn Løvland

Det var mye snakk om avlytting og Norges forhold til Russland og USA da konferansen «Militær etterretning - en demokratisk blindsone» ble arrangert i Vadsø forrige uke. Men selv om konferansen fant sted i en by hvor Etterretningstjenesten har en av sine stasjoner, var det få deltakere fra Forsvaret. Etterretningssjef Morgen Haga Lunde gikk ut i Aftenposten og fortalte hvorfor de ikke deltok på konferansen. Og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide skrev kronikken «Slik bidrar etterretning til å sikre Norge» (bak betalingsmur) i VG. Der sier hun dette: 

Etterretning og overvåkning er blant de viktigste verktøyene vi har for å trygge Norges befolkning. Selv om mye av virksomheten er skjult, er den underlagt streng demokratisk kontroll.

En av dem som var på konferansen, var oberstløytnant Tormod Heier fra Forsvarets høgskole. 

– Her burde flere vært, sier Heier.

– Det hadde vært en mulighet til å balanse og nyansere noen av de synene som kommer frem og forankre synspunkter som Forsvaret selv står for og som kanskje ikke andre deler.

– Og ikke minst, få mer læring!

Han beskriver etterretning som «det mest politiske sensitive som preger forholdet mellom Norge og Russland».

– Derfor er det så viktig med mer debatt, åpenhet og diskusjon, sier Heier.

Kan ikke garantere

Eldbjørg Løwer, tidligere forsvarsminister og leder for Stortingets EOS-utvalget - som blant annet skal følge med på de hemmelige tjenestene - var også med på konferansen. Hun ble spurt om EOS-utvalget har oppdaget ukritisk utlevering av informasjon til andre nasjoner. 

– Hvis vi hadde gjort det - og det hadde vært kritikkverdig og utenfor det som det er lovhjemmel for - så hadde vi meldt i fra til Stortinget. Det har vi ikke gjort i min tid, sier Løwer. 

– Vi kan ikke garantere at alt er på stell, fordi vi kan ikke se alt til en hver tid. 

– En bedre verden

Hallvard Tjelmeland, historieprofessor ved Universitetet i Tromsø mener at etterretning også kan være stabiliserende. 

– Jeg tror det er rett å si at uten etterretning - dersom stormaktene ikke kunne kikke hverandre i kortene, så ville vi hatt en farligere verden, sier han. 

– Det var tilfelle under den kalde krigen, og slik er det også i dag. 

– En viss transparens kan hindre en spiral med økende mistro og fare for overreaksjoner og krig ved uhell. 


Fornøyd vert

– Forsvaret er en viktig arbeidsplass i Vadsø og kompletterer mye av vårt næringsliv, sier ordfører Hans-Jacob Bønå. 

Han er fornøyd med at konferansen var lagt til Varangerhalvøya. 

– Er hemmeligholdet rundt hva Forsvaret gjør her, et problem? 

– Nei, ikke i det hele tatt.