Livet etter Forsvaret

I avdelingen til Christian 
Slinning i Statoil har fire av 
ni bakgrunn fra utenlands-
operasjoner i Forsvaret. 
Ikke tilfeldig, sier Slinning.

Av: Svein Arstad

– Suksessrike selskaper ser verdien av veteraners unike kompetanse, sier Christian Slinning. 

I dag holder han foredrag på veterankonferanse i Stavanger.

– De sterkeste inntrykkene fra tjenesten er lukten av krutt, blod og diesel. Å bli skutt på og skyte tilbake. Men også gleden over å ha lykkes sammen og overlevd. Det er intense opplevelser som man husker. De båndene man knytter når man er sammen i livsfare har en tendens til å vare resten av livet.

De sterkeste inntrykkene fra tjenesten er lukten av krutt, blod og diesel

Libanon, Kosovo og Afghanistan
Han er glattbarbert og har mørk dress. Kontrastene er store til den skjeggete majoren som kjempet for livet fra skyttergropen i Afghanistan. Slinning er Head of Corporate Security Governance and Support i Statoil. Han jobber blant annet med sikring av operasjoner og personell på reise.

– Jeg har ni utenlandskontingenter bak meg fra Libanon, Kosovo og Afghanistan. Denne erfaringen var helt avgjørende for at jeg fikk jobben i Statoil, forteller Slinning.


Næringsliv
Han mener veteraner sitter på unik kompetanse som er verdifull også for det sivile næringslivet. Blant annet evnen til å forstå oppdraget og hvordan man best løser det.

– Man må kunne prioritere og ikke minst jobbe sammen med andre mennesker. Teamarbeid er noe du får inn med morsmelka i Forsvaret. Noe av det første man gjør i førstegangstjenesten er sette opp syv-duker sammen med andre. Uten andre går det ikke så bra når tid er en faktor.

Teamarbeid er noe du får inn med
morsmelka i Forsvaret

– Er det sivile næringslivet flinke til å utnytte veteraners kompetanse?

– Når det gjelder suksessrike globale selskaper, så er svaret ja. Andre har et stykke igjen. For å bli veteran har man vært gjennom mange seleksjonstrinn underveis. I min avdeling har fire av ni personer bakgrunn fra utenlandsoperasjoner i Forsvaret. Det er ikke tilfeldig. Blant de som jobber med sikkerhet i Statoil er det overvekt av tidligere militært personell. Veteraner dukker opp overalt i ansvarsfulle posisjoner i selskapet, sier Slinning.


In Amenas
Vi hopper noen år tilbake i tid. Den 16. januar 2013 angriper terrorister gassanlegg ved In Amenas i Algerie. De påfølgende dagene blir 40 gisler drept derav fem nordmenn som er ansatt i Statoil. I etterkant henter selskapet inn mye kompetanse utenfra og setter enda større fokus på sikkerheten for sine ansatte.

– Jeg fikk jobben som en direkte konsekvens av hendelsene i In Amenas, sier Slinning.

Han mener at evnen til å balansere løsning av oppdrag med risikoanalyse ligger i ryggraden til de med bakgrunn fra Forsvaret.

– Første trinn er å forstå trusselen man er utsatt for i området man skal operere. Deretter må man finne ut hvordan man er sårbar og på hvilke måter man kan bli rammet. Deretter gjelder det å minimere konsekvenser dersom det skulle skje, sier Slinning.

Han har selv besøkt anlegget i Algerie flere ganger. Den første gangen var bare måneder etter angrepet i 2013. Da var det fortsatt tydelige spor etter angrepet med kulehull både i biler og bygninger.

Ressurs
Det har vært gjort veldig mye siden da med tanke på å sikre anlegget. Statoil er til stede i rundt 35 land over hele verden. Noen er mer urolige enn andre.

– Er du bekymret over at noe lignende kan skje igjen?

– Man går ikke rundt og er bekymret, men har det likevel i bakhodet. Samtidig gjør vi alt vi kan for å redusere risikoen til et minimum, sier Slinning.

I 2013 mottok han Forsvarets innsatsmedalje med rosett for tjenesten i Afghanistan. Han er opptatt av å løfte fram veteranen som en ressurs. Selv vokste han på erfaringene fra utenlandsoperasjonene.

– Hvis jeg får mulighet til å ansette noen så verdsetter jeg militær kompetanse og det å ha vært ute i skarpe operasjoner veldig høyt. Det ansvaret man får i internasjonale operasjoner, er et mandat som omhandler liv og død, sier han.

Det ansvaret man får i internasjonale operasjoner,
er et mandat som omhandler liv og død

– Det finnes ikke et større ansvar enn det. Evne og vilje til å løse oppdrag er sterkt forankret hos veteraner. Mest av alt er veteraner flinke til å løse oppdrag og på ta vare på hverandre. Dette er viktige egenskaper. Jeg mener veteraner innehar unik kompetanse og erfaringer som det sivile burde verdsette enda høyere, sier Slinning.