- Du tar feil, statsekretær!

På Andøya slåss også de som tilhører regjeringspartiene, mot deler av forslaget til ny langtidsplan.

                                                Av: Torbjørn Løvland 


Det er en grå og dyster sensommer mandag. Omtrent like dyster som Forsvarets langtidsplan må fortone seg for folk nord i Vesterålen. Statssekretær Øystein Bø er kommet for å forklare seg for lokale Høyrepolitikere. Det blåser såpass at ferga over til Senja er innstilt, og turistene i gata har trukket i regnhyre. Foruten Forsvaret har romforskning og hvalsafari vokst fram som de nye næringene, et godt supplement til en del fiske og litt jordbruk. Folketallet går ned. I 1970 var det drøyt 8000. Nå er det knappe 5000. Noe har Forsvaret «ansvar» for, Skarstein- dalen leir ble avviklet etter den kalde krigens slutt. I dag har flystasjonen knapt 300 ansatte. For 60 år siden ble bygda Haugnes med 250 mennesker tvangsflyttet, for å gi plass til utbygging av Andøya flystasjon. Nå kan flystasjonen og de maritime overvåkingsflyene tvangsflyttes til Evenes. 

Folk flest på Andøya skjønner ikke at dette kan være fornuftig.

– Problemet er tallgrunnlaget, som delvis er gradert. Det heter i planen at det koster 200 millioner kroner ekstra i året å ha en delt løsning. Altså kampflyberedskap (QRA) på Evenes og Orion (MPA) på Andøya, i forhold til å samle alt på Evenes. Dette tallet synes vi virker høyt, og vi synes også noe av hemmeligholdet er unødvendig.

Uenige om tall. 

Dette sier Yngve Laukslett. Han er leder av Andøya Høyre og i tillegg sivilansatt på flystasjonen. En vanskelig rolle, medgir han selv. Men folk på Andøya tar ballen og ikke mannen. Lokalt kjemper alle skulder ved skulder for fortsatt militært nærvær.

– Vi må få etterprøvd tallmaterialet, særlig fordi vi ser at andre tall i grunnlaget er tvilsomme, og hemmeligholdet åpner for konspirasjonsteorier. For eksempel tar konsulentbyrået PWC utgangspunkt i at en nedlegging av flystasjonen vil ha mindre betydning for ATC (Andøya testsenter), men nå står lederen av ATC fram og sier det motsatte. PWC har bare regnet med den nasjonale biten av deres virksomhet, men 95 prosent av porteføljen til ATC gjelder utlandet. Vi ser med andre ord store mangler i den samfunnsøkonomiske analysen. Konsulent- rapporten beskriver en hverdag vi ikke kjenner oss igjen i, sier Laukslett.

Han viser til at det i sommer var en svær militærøvelse med ti fregatter i en skyteøvelse utenfor Andøya. Denne typen aktivitet kan forsvinne med flystasjonen.

– Møtet med statssekretæren var positivt og han har mottatt ny informasjon, særlig det som gjelder testsenteret ATC og konsekvensene av en nedlegging av flystasjonen, sier Laukslett.

Vanskelig sak. 

Statssekretær Øystein Bø medgir at det er vanskelig å overbevise folk på Andøya om at en flytting av de maritime patruljeflyene til Evenes er fornuftig. Han har fått i seg litt pizza i den lune kommunestyresalen og røper at nedleggingen av Andøya flystasjon er det vanskeligste i hele langtidsplanen.

– Jeg hadde vel ikke forventet at vi skulle bli enige på møtet her. Jeg har redegjort for hvordan vi tenker, og så har det vært spørsmål knyttet til våre vurderinger. 

Langtidsplanen er knyttet til tall, og vi kan ikke synse

– Vi må stole på de tallene som kommer fra fagmilitært råd, to samfunnsøkonomiske rapporter og våre egne tall for investering og drift. Så er det noen tall fra operativt hold som vi ikke kan oppgi. Ingen andre langtidsplaner har vært så grundig gjennomregnet som denne, men samtidig er det riktig av Andøya-samfunnet å kjempe for basen sin. Utfordringen vår er at om vi skal ha en delt løsning mellom Evenes og Andenes, så krever det 200 millioner kroner ekstra i drift årlig og 500 millioner kroner i investeringer, sier Bø.

– Det betyr at noe annet må ut av forsvarsbudsjettet.

Ingen QRA-kamp. 

Å samle både QRA og MPA på Andøya er ikke noe andøyværingene jobber for, fordi hovedrullebanen nesten ender i sentrum og vil medføre kostbar støyisolering for de nye kampflyene.

– Men jeg er styrket i troen på delt løsning, den er akseptabel for de oppgavene Forsvaret skal løse, og eliminerer de negative effektene knyttet både til ATC og sivilsamfunnet. Jeg hadde jo også helst sett at flere ikke-prissatte kostnader ble tatt med i regnestykket. Dette er kostnader man vet kommer, men som ikke er beregnet. Det samme gjelder saneringskostnader og kompetanseflukt hvis flystasjonen skal avvikles, sier ordfører Jonni Solsvik. 

Noen sier han blir den siste Høyre-ordføreren i Andøya. Gammel-ordfører Leif Iversen meldte seg ut av partiet da regjeringen la fram langtidsplanen, og flere har signalisert at de ikke vil fornye medlemskapet.

– Mange av dem som sitter i kommunestyret, jobber i Forsvaret. Ved forrige langtidsplan var Høyre en forkjemper som bidro til å styrke flystasjonen. Nå, med Høyre i regjeringen, føler jeg et slags svik. Og vi husker jo alle langtidsplanen i 2000. Da skulle aktiviteten på Andøya flyttes til Bodø. Så vi kan trygt si vi har dårlig erfaring med slike utredninger, sier lokallagsleder Laukslett. Han mener Høyre lokalt har beholdt makten i over 30 år fordi det er praktisert åpenhet både i gode og dårlige tider.

– Fortsetter dette, blir det kanskje ikke mye Høyre igjen på Andøya. Vi kjenner konsekvensene hvis flystasjonen ryker, det trenger vi ikke noen konsulenter i Oslo til å fortelle oss. Ironisk nok er jeg glad for at Høyre ikke har flertall på Stortinget, sier han.

– Jeg håper Nord-Norge står samlet. Bodø er allerede vedtatt avviklet, nå gjelder det Andøya og helikoptrene på Bardufoss. Hvor stor evne har vi egentlig til å ta imot allierte med den strukturen vi har igjen? Og jeg mener Evenes er en utmerket forsterkningsbase, sier Laukslett. 

Folkebevegelse. 

Det folkelige engasjementet er stort. Da statsråden besøkte Andenes med sin ferske langtidsplanen i vår, stilte folk seg opp langs veien for å vise sin misnøye. Nå er det lagt ut underskriftslister for å bevare flystasjonen, og det er bestilt annonser i flere store aviser.I tillegg blir det kulturarrangementer. 

– Her er så mye uforutsigbart at jeg tror Stortinget kommer til å gå for en delt løsning. 

– Men vi må dokumentere så mye vi kan. Mitt engasjement har ikke med distriktspolitikk å gjøre, men så store endringer som vi snakker om her, krever forutsetninger som er korrekte. Forsvaret har en historie som viser at ting nødvendigvis ikke blir som forutsatt, sier Høyre-ordføreren.

I sine første år som lensmannsbetjent var unge Solsvik med på å forkynne dokumenter knyttet til ekspropriasjonen av eiendommer der flystasjonen ble bygd ut. En prosess som på noen områder kan sammenliknes med det som nå skjer på Ørland, med masse følelser, økonomi og til dels bitterhet.

Nå håper han å slippe at Andøya flystasjon tvangsflyttes.