Airforce One

Om få år vil 800 jobbe på Evenes flystasjon.

A​v Torbjørn Løvland og Olav Standal Tangen (foto)

Air Force One er Arne Bakkland kalt, fordi han har vært så lenge som den eneste militære på Evenes. På kontoret jobber også «First Lady» Mai-Britt Mathiassen. Det er alle mann alle.

Men med langtidsplanvedtaket i november blir det store endringer.

– Vi regner med at det vil være 500 ansatte og 300 soldater på Evenes etter 2025

– Vi regner med at det vil være 500 ansatte og 300 soldater på Evenes etter 2025, sier oberstløytnant Kåre Haugen. Han jobber med langtidsplanlegging i Forsvarsdepartementet.

Gradvis. 2017 vil være et planår, mens nybyggingen tar til i 2018. QRA (Quick Reaction Alert) med F-35 planlegges operativt i 2021. Da flyttes denne beredskapen fra Bodø. Samtidig skal de første Poseidon P-8 overvåkingsflyene begynne å trene fra Evenes.

– Vi regner med en gradvis oppbygging slik at P-8 overtar for P3 Orion i 2025. Orion vil altså levere operativ kapasitet fra Andøya frem til Poseidon overtar fra Evenes, sier Haugen.

 Mange politikere som har vært innom, har blitt positivt overrasket over bygningsmassen.

Åtte faste fly. Fem P-8 og tre F-35 skal være fast stasjonert på Evenes, men det har også hele tiden vært planlagt at inntil ti prosent av styrkeproduksjonen til kampflyvåpenet skal skje fra Evenes. Foruten de som flyr maskinene, vil vedlikeholdspersonell, baseforsvar og en tilhørende stab bli etablert på den operative basen.

– Luftvernet vil utgjøre en luftvernstridsgruppe med to integrerte systemer, en oppgradert videreføring av NASAMS og et langtrekkende system. Luftvernet på Evenes vil ikke være like omfattende som på Ørland, der det er mulighet for å sende deler av systemet til en annet sted, understreker oberstløytnant Haugen.

3,5 milliarder. Da QRA-en ble besluttet lagt til Evenes i 2012, var det snakk om å investere om lag 120 millioner i nybygg. Med Poseidon-vedtaket i høst og beslutningen om å bygge en godt beskyttet base for skarpe operasjoner er estimatet på om lag 3,5 milliarder kroner, ifølge FD.

– I utgangspunktet skal nesten alle anlegg på Evenes gjenbrukes, også fjellanleggene. For P8 blir det mye nybygg, det blir flere skvadronfasiliteter, kaserner, sykestue, boliger, kennel og flyoppstillingsplasser, forteller oberstløytnant Haugen.

Jeg fyller 60 neste år, så jeg må kanskje ta meg en sivil jobb som vaktmester for å oppleve utbyggingen

Godt vedlikeholdt. – Jeg fyller 60 neste år, så jeg må kanskje ta meg en sivil jobb som vaktmester for å oppleve utbyggingen, spøker Bakkland.

Evenes flystasjon ble selvstendig i 1988, men så gikk det mest nedover med aktiviteten.

– Bygningsmassen er likevel bra vedlikeholdt, også fordi det har vært mye vintertrening. Mange politikere som har vært innom, har blitt positivt overrasket. Vi har også flysheltere av tredje generasjon. De kan brukes av F-35, sier Bakkland.

– Tida som kommer, blir spennende, for her blir det stor aktivitet etter hvert. Først skal vi imidlertid forberede oss på vinterøvelsen med briter og hollendere. Da skal vi snakke mest engelsk i fire måneder, påpeker «First Lady» Mathiassen. Hun blir 58, og regner med å holde på noen år enda.

Til daglig booker hun flyreiser for Forsvaret
i Nord-Norge. Både hun og Bakkland tilhører FLO/transport, og har vært på Evenes siden slutten av 80-tallet.

Arne Bakkland har vært på Evenes flystasjon i mange år. Men han blir pensjonist før storinnrykket når flystasjonen blir ny kampbase.