Trangt om plassen

Forsvarets forum tester igjen Forsvarets messer. Først ut: Huseby. SE VIDEO. 

Det blir karakteren «2 tallerkener» for mannskapsmessa på Huseby, der gardistene i Hans Majestets Kongens Garde inntar sine måltider. Ingen strålende start for dette årtusenets utgave av Forsvarets forums messetest, men det er der vi lander. Lenge vippet vi mot 3 tallerkener som karakter, men den svært trange messa på Huseby og de smaksfattige fiskekakene trekker totalen ned. 

Vi begynner med det positive: Det mangler sjelden god frukt eller gode salatingredienser i messa på Huseby. Det ser vi tydelig av gardistenes tallerkener, som bugner av salat, hvitløksbåter og sunne lunsjretter. Det er god atmosfære, uten nettilgang snakker de velkledde gardistene faktisk sammen, i stedet for å stirre apatisk inn i mobiltelefoner mens maten skyfles ned. Diskusjonene går, og stemningen er hyggelig. Folk smiler og ler, og man sitter aldri alene i denne mannskapsmessa. 

Men å innta selve måltidet er en utfordring. For det er som å sitte og spise midt i den stående Vålerenga-klanen på Ullevaal Stadion, det bumpes og skumpes, og heldig er den som ikke får en gardists matbrett ned over ryggen. Messetestens råd er: Fjern minst to rader med bord, og øk bredden mellom de resterende bordene. Så får man heller håpe at plassen blir bedre på sikt når et tilleggsbygg til messa står klart om et par år. Da skal befalsmessa flyttes inn i samme bygg som mannskapsmessa. Kanskje også befal og menige da også vil spise sammen – som i de fleste andre militærleire i Norge? 

Hva så med selve maten? Jo, lunsjmåltidet akkompagneres av valg mellom tradisjonelle pålegg, både på serveringsfat og i tube- og engangsform. Brødskivene er ferdig oppskjærte og er av allright karakter, men de grove rundstykkene er av det tørre slaget. Til lunsj tilbys også gjerne rester av gårsdagens middag, selv om pølsemosgryta var mer en potetmos-masse med spredte innslag av pølser. Middagen får ikke toppscore. Fiskekakene så veldig gode ut, men var nær sagt helt uten smak. Akkompagnert av en ganske så uinteressant makaronistuing trekker dette kraftig ned. 

Fiskekakene så veldig gode ut, men var nær sagt helt uten smak.

Potetene var derimot perfekt kokte, mens det smeltede smøret vanskelig kan gjøres feil. For både lunsjen og middagens varmretter må soldatene pøse på med alle kjøkkensjefers verste fiende: Ketchup! Mye ketchup!

PS: Garden har ommøblert. De trange spiseforholdene i Huseby leir er over. Etter at Messetesten påpekte dette, har kjøkkenet gjort endringer. 

Bordene er flyttet på, og plassen mellom bordrekkene er nå blitt så bra at «man kan danse» mellom dem, ifølge kjøkkensjefen. Det hele uten at det har gått på bekostning av antallet stoler. Med andre ord, løst.

PAAL RAVNAAS pr@fofo.no 

FOTO: ARNE FLAATEN

– Stolte av maten vår

Assisterende kjøkkensjef Ragnar Beck er «happy» hvis åtte av ti soldater liker maten. 

– Det vil alltid være slik at mat er en individuell greie der alle ikke kan like alt. Derfor er jeg fornøyd om vi klarer å gjøre 80 prosent av soldatene «happy», sier Beck. 

Det viktigste er at alle får tilgang til mat, og nok mat. Beck kjører «showet» når gardistene kommer for å spise sin lunsj. På toppen av trappen annonserer han at lunsjen er klar og han roper til soldatene om de er klare til å spise, hvorpå de svarer: «JA!» - høyt og tydelig. En artig start. 

– Jeg synes det er fint å ønske soldatene velkommen til mat. Vi er stolte av det produktet vi serverer, og derfor er det hyggelig å ønske barna våre velkommen til bords. 

– Du kaller dem barna? 

– Ja, vi som jobber på kjøkkenet, er jo steingamle i forhold, sier Beck og ler høyt.

 Men han blir alvorlig når han snakker om messebygget: For det er et viktig sosialt sted for «kundene», som han også omtaler soldatene som. Og mat er jo velferd! 

– Vi sitter tett her. Men det gir seg også utslag i at det blir sosialt og nærmest litt intimt å være her, sier han og legger til at messa skal renoveres og bygges ut om et par år. 

Da skal også bordene slankes ti centimeter i bredden. 

– Det vil jo gjøre noe med plassen mellom bordene og bedre logistikken, mener han.

Messetesten er tilbake

Mat smakte og så ut som «Bomber og granater». Kjøkkensjefer sto i rett for avdelingssjefer, og ulike kjøkken konkurrerte seg imellom så sausspruten sto både her og der, alt for å oppnå toppscore i Forsvarets forums messetest. Noen fikk det, andre ikke. Uanmeldt. Da de vernepliktige journalistene i det ene øyeblikket slaktet maten i en avdeling, for så å rose andre messer opp i skyene, ble resultatet lokalavismat på et blunk. Flere av testene ble en «snakkis» på avdelingene og resulterte oftest i forbedringer. I 1992 var de viktigste messene testet, og «Messetesten» ble lagt ned. Nå sliper vi knivene, gjør gaflene klare, klargjør smekka og setter oss til bords for igjen å smake oss gjennom forsvarsmaten, fra sør til nord. Vi kommer dit du spiser – og vi kommer uanmeldt! 

Trivsel. – Riktig og sunn mat er viktig i Forsvaret. Det har vi sett på avdelinger i alle år. Vi har også sett det i utenlandsoperasjoner der soldatene kanskje hadde messa som den viktigste rekreasjons- og møteplassen, sier ansvarlig redaktør i F - Forsvarets forum, Tor Eigil Stordahl. 

Også forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen velsigner Fs gjennopplivning av Messetesten. 

– Det er sunt at avdelinger kan ha litt konkurranse seg imellom. Mat er en viktig trivselsfaktor på avdelingene, så om dette kan øke fokuset på å få til enda bedre mat til soldatene, ønsker jeg Messetesten velkommen tilbake, sier admiralen til F. 

Kostøre. Orlogskaptein Pål H. Stenberg i Forsvarsmateriell er Forsvarets forpleiningssjef. Han tror konkurranse mellom de 56 spisemessene er til fordel for kundene, altså soldatene som spiser der. 

– Det er til dels store variasjoner på både kvalitet og menyutvalg i spisemessene, til tross for de siste tiårs fokus på å forbedre mattilbudet gjennom et mer enhetlig tilbud, forteller Stenberg. 

I resultater fra årlige brukerundersøkelser om tilfredshet i messene pekes det på disse variasjonene. En ny rapport er like rundt hjørnet, kjøkkensjefene er gjort kjent med hovedfunnene i innholdet. Her ble spisemessene i Forsvaret rangert, noe som kan trigge den enkelte kjøkkensjef til å forbedre maten. 

– Men resultatene kan trigge tiltak som hever tilfredsheten, sier Stenberg. 

Kostøret er det samme per soldat for hele Forsvaret, men det er likevel store forskjeller i både kvalitet og utvalg. Det er ifølge Stenberg fordi avdelingene er sin egen herre og kan prioritere som de vil innenfor rammene av kostøre. 

– Ved noen avdelinger legges mye av kostøret inn i å gjøre lunsjen bra, mens for eksempel middagen blir det dårligst rangerte måltidet. Andre avdelinger velger annerledes ved å servere et fjerde måltid med nystekt brød, sier forpleiningssjefen.

Han fortsetter: Noen har ferskt brød hver dag, andre ikke. Noen har kokt egg hver morgen, andre har det bare et par dager i uka. Noen får velge mellom bløtkokte og hardkokte egg, mens andre bare får kokte. Noen lager mye hjemmelaget mat, andre ikke, og dette gjenspeiler de dels store forskjellene mellom spisemessene. 

– Det har vært vanskelig finne modeller for en felles meny for hele Forsvaret. Derfor blir det også store forskjeller i mattilbudet, sier Stenberg. 

– Tillitsmannsordningen ønsker velkommen et krav til minstestandard og -utvalg, noe vi skal arbeide med fremover, skyter han inn.

PAAL RAVNAAS pr@fofo.no